Når livet kommer i veien

Det finnes ingen pauseknapp på livet, selv når man ikke greier å henge med. Tankene kolliderer i hverandre. Jeg må, jeg bør, jeg skal, jeg vil. Ingenting skjer. Hvorfor? «Jeg har ikke gjort noe» er ordene som kommer før et enkelt «Hei».

Read More